Findes der nogen fællestræk som vi kan pege på som afgørende for at blive en succesfuld iværksætter? Læs med her og find ud af det!

Umiddelbart er det svært at udpege fællestræk ved succesfulde iværksættere. Myterne om hemmeligheden bag den succesfulde iværksætter er mange: Iværksættere er ondblinde, har ADHD, er school dropouts eller har en forælder, der selv var iværksætter og så videre. Selvom der findes undersøgelser, som be- og afkræfter myterne, kan man ikke med sikkerhed pege på, at de er baggrunden for iværksættersucces. I bogen Iværksættersamfundet peger de tre forfattere og eksperter Mads Váczy Kragh, Søren Berg Jørgensen og Christel Skousen Thrane i stedet på specifikke kompetencer og styrker, der skal til for at blive en god iværksætter.

Ernst & Young offentliggjorde i 2011 en undersøgelse udarbejdet i samarbejder med Copenhagen Business School med målet om at kortlægge fællestrækkene hos de succesfulde danske iværksættere også kaldet Vækstiværksætteridentiteten.

De succesfulde danske iværksættere har følgende fælles personlighedstræk:

#1 – Går forrest
Undersøgelsen af Vækstiværksætteridentiteten viser at vækstskabende iværksættere er proaktive og handlekraftige. De går forrest of baner vej, da de bliver motiveret af at have indflydelse på deres omgivelser og har et behov for at påvirke den og udmærke sig.

#2 – Ansvarlige chanceryttere
Succesfulde iværksættere er mere risikovillige end gennemsnittet, men kaster sig ikke hovedløst ud i noget uden at de har sat sig grundigt ind i tingene. Derfor ser vi også en detaljeorienteret og grundig personlighed hos mennesker med Vækstiværksætteridentiteten.

#3 – Gode netværkere
At have evnen til skabe nye relationer er en stærk kompetence, som kommer Vækstiværksætteridentiteten til gode. De har nemlig en udtalt evne til at skabe nye relationer og trives godt i sammenhæng, hvor de kan bruge deres sociale kompetencer. Succesfulde iværksættere er derfor typisk livlige i deres udtryksmåde og gode til at kommunikere.

#4 – Nej tak til rutinearbejde
Det sidste fællestræk hos succesfulde vækstiværksættere er at de reagerer positivt på udfordringer, mens de finder rutinearbejde demotiverende.

De overnævnte fælles personlighedstræk danner et klart billede af de succesfulde danske iværksættere. Men er den rette personlighedsprofil nok til at blive en succesfuld iværksætter? Ikke ifølge de kloge hoveder bag analysen og bogen, da der er helt centrale faktorer så som intelligens, uddannelse, miljø, kultur og rammebetingelser blandt andre. Og vigtigst af alt, entrepreneurial learning – det man lærer som iværksætter, mens man opbygger og driver sin virksomhed. I stedet for at pege på en særlig personlighedsprofil kan man derfor sige at der er mange faktorer som spiller ind, hvis man vil opnå succes som iværksætter, men vigtigst af alt er: viljen til vækst og de rigtige redskaber.

Vil du også give din virksomhed en god start og de bedste udviklingsmuligheder?
På Vækstfabrikkerne får du de optimale rammer for at udvikle din virksomhed, og du får et komplet udviklingsforløb med workshops, sparring, mentorordning, netværk og kontorplads. Vi skræddersyer dit forløb efter din virksomheds behov og mål og følger dig tæt gennem hele forløbet. Tag første skridt her på vores hjemmeside og kontakt os i dag for flere informationer.

Telefon

+45 3155 3035

Adresse

Marienbergvej 132,
4760 Vordingborg