Vækstfabrikkernes mentorordning er et tilbud til de virksomheder, som bor på Vækstfabrikkerne – vækstfabrikanterne. Mentornetværket består af erfarne og kompetente erhvervsfolk, som stiller deres viden og erfaringer til rådighed for vækstfabrikanterne. Alle mentorer deltager på frivillig basis.

Formålet med mentorordningen er at skabe kontakt mellem vækstfabrikanterne og mentorerne, der i det efterfølgende forløb yder kvalificeret sparring, samt støtter og inspirerer vækstfabrikanterne i deres forretningsudvikling og vækst. Når du som vækstfabrikant ønsker at gøre brug af mentorordningen, bliver du matchet med en mentor fra Vækstfabrikkernes mentordatabase.

Databasen indeholder en profil af hver enkelt mentors kompetencer og erfaringer, og ved at matche specifikke præferencer, kriterier og kompetencer, finder vi den rette mentor til dig.

Udbyttet for dig som vækstfabrikant

  •  Hjælp til at sætte skub i virksomhedens udvikling og vækst ved at fokusere på virksomhedens styrker og udviklingsområder
  • Afklaringsforløb, som fører til en konkret og realistisk plan over virksomhedens målsætninger og beslutningsgrundlag
  • Mulighed for fortrolig drøftelse af ømtålelige emner såsom personlige og forretningsmæssige kriser, konflikter med medarbejdere, sam-
    arbejdspartnere eller kunder, samt konkurrencemæssige forhold

‘Få en mentor’ (download folder)

‘Vil du være mentor?’ (download folder)

 

Telefon

+45 3155 3035

Adresse

Marienbergvej 132,
4760 Vordingborg