VÆKSTFA BRIKKER

Du Far

Et netværk med adgang til den danske og dele af den uden- landske lydbranche

Et udviklingsmiljø med alt fra højtalerproducenter og soft- wareudviklere til audiodesignere, ingeniører og musikere

Et skræddersyet forløb med professionel sparring på udviklin- gen af den kommercielle del af din forretning

LÆS MERE

Et Udviklingsmiljo For Lydivaerksaettere

Med en plads på Vækstfabrikken Lydens Hus bliver du en del af
fremtidens danske lydindustri.
for at give din virksomhed de bedste betingelser for at slå igen-nem på markedet – både nationalt og internationalt.
Som vækstfabrikant forpligter du dig også til at deltage i
vækstforløbet.

LÆS MERE

Cases Fra Lydens Hus

Priser & Faciliteter

Flyverplads

1.500

KR

Faciliteter

- Fuldtudstyret kontorp-lads

inkl. interntet, print-er, køkkenfaciliteter etc.

- Adgang til 3 specieltindrettede mødelokaler

(15 personer pr. lokale)

- Adgang til 12 an-dre lokaliteter ogmødelokaler rundt om-kring på Sjælland

Flyverplads

2.500

KR

Vaekstfa brikkerne

Daily leader

Vibe Svane

E-mail: vs@vf.dk

Vækstfabrikkerne

Vækstfabrikkerne giver iværksættere de bedste rammebetingelser for udvikling med 14 fabrikker fordelt over Sjælland. Udover finansiering fra EU’s Regionalfond og Væksthus Sjælland som overordnet projektholder, samarbejder vi med kommunale partnere og en lang række erhvervsserviceorganisationer og lokale erhvervsråd i Region Sjælland. Vores fremmeste mål er at give iværksættere de optimale rammer for udvikling med netværk, workshops, sparring, viden og meget mere. Vores mission er at give dig de optimale rammer for at kunne flytte din virksomhed i en positiv retning, og det handler om meget mere om borde og stole. Det handler om nye netværk, relationer, viden og meget andet. Derfor er vores fremmeste mål at give dig en kontaktflade på Vækstfabrikkerne med de andre virksomheder og med det netværk af organisationer, virksomheder og partnere, som vi har. Og derfor får du adgang til workshops, mentorordning, faglig sparring og meget andet. Fordi det bringer din virksomhed videre. Vækstfabrikkerne er altså alene til for at din virksomhed kan udvikle sig, og det er vores eneste agenda. Når vi måler vores indsats gør vi det på tre parametre: Vækst i antal medarbejdere, eksport og om din virksomhed overlever de første svære år efter opstart. Med en plads på Vækstfabrikkerne kommer du videre med din virksomhed – det er vores mission – til gavn for os alle sammen.
Vækstfabrikkerne
Vækstfabrikkerne12 hours ago
Har du styr på markedsføringsloven?

Få 10 gode råd fra vores sponsor DANA - A-kasse for selvstændige og få opdateret din viden om reglerne, når du markedsføre din virksomhed via telefon, email og på de sociale medier.
Vækstfabrikkerne
Vækstfabrikkerne shared Vækstfabrikken Slagelse's post.5 days ago
Tillykke til Vækstfabrikken Slagelse, som i dag har holdt åbent hus i deres nye lokaler på Søndre Stationsvej 26, lige midt i Slagelse!
Vækstfabrikkerne
Vækstfabrikkerne shared Vækstfabrikken Lydens Hus's post.1 week ago
To seje danske musikiværksættere lancerer en ny musiktjeneste kaldet Limelight Music. De giver dermed deres bud på hvad en brugerbaseret tjeneste kan give musikverdenen.

Læs hele artikkelen lige her:
Vækstfabrikkerne
Vækstfabrikkerne
Vækstfabrikkerne2 weeks ago
Hvad er det vigtigste for at slå igennem med din pitch?

Det får Vækstfabrikanter og deltagere fra en række virksomheder fra Holbæk Erhvervsforum svar på, på denne workshop i Holbæk med vores super dygtige underviser Alexandra Benedicte Collin.

Så hvad er det vigtigste, for at slå igennem med din pitch? Ifølge Alexandra er det koblingen af:

• Dit WHY - hvorfor laver du det, ud gør?
• Den værdi du skaber for kunden

Slår du igennem med din pitch? 💃
Vækstfabrikkerne
Vækstfabrikkerne was live — at Vækstfabrikken I Greve.2 weeks ago
26 iværksættere har trodset vejret for at lære mere om markedsføring, branding og networking på LinkedIn med vores amerikanske Social Media ekspert Alex Sabour.
Vækstfabrikkerne

Telefon

+45 3155 3035

Adresse

Marienbergvej 132,
4760 Vordingborg