Uden godt indhold vil du ikke have nogen værdiskabende tilstedeværelse på de sociale medier. Grunden til det er, at folk ikke vil have salgsbudskaber, når de er på sociale medier – de vil underholdes, informeres og i sidste ende beriges.

At lykkedes med de sociale medier betyder høj interaktion mellem sine brugere, samt at opnå målbare resultater, derfor er det vigtigt at arbejde strategisk med indholdet på de sociale medier. Det afleder spørgsmålet, hvordan skaber du værdi for dine kunder på de sociale medier? Først og fremmest skal formålet med din kommunikation på de sociale medier være på plads, derudover er en klart defineret målgruppe alfa omega.


Værditrappen

Når der først er styr på formålet, kan du se på, hvordan du vil kommunikere med dine kunder og skabe værdi for dem. Helt lavpraktisk handler det om at lave noget indhold til de sociale medier, som tager udgangspunkt i kundernes hverdag og ikke din egen. Dine resultater, årsrapporter og markedsføringstilgang skaber eksempelvis ikke værdi for dine kunder.

Med værditrappen kan du se din virksomhed fra et brugerperspektiv og den kan hjælpe dig med at se, hvordan du kommunikerer i dag, og hvordan du fremadrettet ønsker at kommunikere med dine kunder. Formålet er dermed at rykke din kommunikation op af trappen fra et afsenderorienteret til en mere netværksorienteret tilgang. 

Trin 1 – 3: Afsenderorienteret
Mange virksomheder bruger kun deres sociale medier som en salgskanal med budskabet ”køb mit produkt”, eller arbejde sig op på trin 2, hvor de måske fortæller lidt om arbejdspladsen og medarbejderne. Faren ved udelukkende at arbejde på trin 1 og 2 er, at der er en stor risiko for, at dine kunder hurtigt vil finde dit indhold irrelevant og derfor ikke være modtagelige overfor det. Desuden kan det blive svært at være innovativ omkring nyt indhold.

På trin 3 bevæger du dig hen mod en mere netværksorienteret tilgang, men stadig med udgangspunkt i dit eget produkt og fortæller virksomhedens vision, og hvad du brænder for at opnå.

Trin 4-5: Netværksorienteret
Det er først i trin 4, at du vender fokus fra virksomheden til dine modtagere og spørger dem, hvordan vi kan hjælpe dem med det, de brænder for. At kommunikere på dette trin forudsætter selvfølgelig, at man lytter til sine kunder og ved, hvad de efterspørger. Et eksempel på dette trin kan være SILVANS fysiske GØR-DET-SELV skoler, hvor kunderne blandt andet kan lære at dyrke planter.

På det sidste trin hæves indholdet op på et nyt niveau, det handler her om at gøre en forskel sammen med kunden. Det handler ikke længere om produktet, men i stedet om at opnå noget større. Et perfekt eksempel på dette er CallMe’s ”Tal ordentligt” kampagne. Her handler det ikke om mobiltelefon, billige abonnementer eller andet, det handler ganske enkelt om at få folk i det offentlige rum til at tale pænt til hinanden.

At arbejde med værditrappen handler ikke nødvendigvis om at alle virksomheder skal kommunikere på trin 5, men at finde den kommunikationsform, der passer til din virksomhed. Prøv for eksempel at lave opslag fra alle trin over en periode og se, hvilke opslag der giver flest resultater og hold dig derefter til den måde at skabe værdi på.

Hvordan? Gør dig overvejelser om følgende:

  • Hvilket trin kommunikerer min virksomhed på i dag?
  • Hvis du er på trin 1-3, skal du sætte mere fokus på kundernes perspektiv ved at:
    • Træde tilbage fra produktet og se, hvilken større dagsorden du er en del af
    • Hvilken viden eller service kan du stille til rådighed for dine kunder på en ny måde?
  • Hvis din kommunikation er i trin 4 og 5 kan du arbejde på at synliggøre din indsats.


Skal vi hjælpe dig videre?
Har du brug for flere gode råd? Vi har mange flere, hvor de kommer fra! Hos Vækstfabrikkerne kan du komme på vores online markedsførings workshop, hvor vi kan hjælpe dig med konkrete værktøjer til at komme i gang med din online tilstedeværelse, med udgangspunkt i din virksomheds behov.

Vil du også give din virksomhed en god start og de bedste udviklingsmuligheder? Tag første skridt på vores hjemmeside og kontakt os i dag for flere informationer.

Telefon

+45 3155 3035

Adresse

Marienbergvej 132,
4760 Vordingborg