flytte-sten-vækstfabrikkerne

Iværksætter-typernes største udfordringer

– Hvad er din udfordring?

Man kan med rette inddele iværksættere i fire forskellige typer. Hver af dem har sine egne karaktertræk. Deres udfordringer er forskellige – og det er deres behov for hjælp også.

Iværksættere kan grundlæggende inddeles i fire typer. De har forskellige styrker og svagheder, de skal sætte ind forskellige steder for skabe vækst – og de har behov for forskellige former for hjælp. Derfor gør man klogt i at sætte sig ind i de forskellige typer, hvis man kaster sig ud i iværksætteriet.

Mads Váczy Kragh er direktør for Erhvervshus Sjælland, og han forklarer, at f.eks. dem, man kan betegne som de kreative iværksættere, har enormt mange styrker. Det at være kreativ og at kunne skabe nyt er fantastisk. Men de er ofte ramt af udfordringer.

”For dem er den kreative proces det vigtige. Styrken er, at der er en enorm energi i den skabelsesproces, men svagheden er, at de kan fortabe sig i den og aldrig komme frem til en reel forretning. De skal ofte have hjælp til det kommercielle. De skal have hjælp til at finde den forretningsmodel, der passer til dem,” fortæller han.

Strategi og kaos

En anden type er den kaotiske iværksætter. Det lyder måske som en negativ betegnelse, men det er det ikke.

”Nogle mennesker trives i kaos. Deres styrke er at få tingene til at virke – og vokse på trods af udfordringerne. Det er der en spændende dynamik i, men udfordringen kommer, når virksomheden vækster. Så er der behov for, at der kommer folk ind, som sætter kaos i system. Kaos kan kun fungere til et vist niveau,” siger han.

Noget helt andet gælder for den såkaldte strategiske iværksætter. Faktisk det omvendte.

”Folk, der har ekspertviden om drift, f.eks. fra McKinsey eller lignende, kan se og udvikle virksomheder i et langt, strategisk perspektiv. Det er en stor styrke. Men omvendt er svagheden ofte manglen på kaos, kreativitet og opfindsomhed. Det er en ulempe, hvis man rammer muren og skal agere opportunistisk,” påpeger han.

Styrker og svagheder

Den sidste type er livsstilsiværksætteren, der forankrer et liv som selvstændig i faglighed og specialviden. Tidligere var det en arbejdsgiver, der nød godt af kompetencerne. Nu er det iværksætteren selv. Det er et meget anvendt udgangspunkt for at blive selvstændig – men det er ikke uden udfordringer.

”Nogle gange er deres mål en højere indtjening, men ofte er det noget helt andet. F.eks. et ønske om selvbestemmelse eller bedre balance i livet. Det er der noget charmerende ved. Svagheden er, at de kan få svært ved at tjene nok – f.eks. til at spare op til pension. Nogle ender med at hutle sig igennem, og det er jo ikke ønskværdigt,” siger han.

Mads Váczy Kragh mener, at hver af iværksætter-typerne har deres styrker og svagheder. Det er også derfor, de i praksis ofte ender med at finde sammen og skabe virksomheder i fællesskab. Forskellighed er en styrke. Det er værd at huske – specielt når man som iværksætter overvejer at ekspandere eller fusionere.

Om Mads Váczy Kragh: Direktør for Erhvervshus Sjælland og medforfatter på bogen Iværksættersamfundet. Han arbejder i dag på en ny bog, der netop handler om de forskellige iværksætter-arketyper.

Mads-kvadrat